15 marca – św. Klemensa M. Hofbauera

Dnia 15 marca redemptoryści obchodzą święto św. Klemensa M. Hofbauera, który jest założycielem pierwszej – poza granicami Italii – wspólnoty zakonnej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.  Przyjęty w Rzymie do redemptorystów w 1784 r., po wyświęceniu na kapłana został wysłany na północ. Zatrzymał się w Warszawie, gdzie założył słynny klasztor redemptorystów, zwany od tytułu kościoła „klasztorem św. Benona”. W latach 1787-1808 rozwinął tam razem ze współbraćmi wspaniałą działalność duszpastersko-misyjną, którą on sam nazwał „nieustanną misją”.

więcej o św. Klemensie>>