Rok Jubileuszowy św. Klemensa Hofbauera

„W dniu 15 marca 2020 roku przypada dwusetna rocznica śmierci św. Klemensa Marii Hofbauera, nazywanego często apostołem Warszawy i Wiednia oraz drugim założycielem Zgromadzenia. Wkład św. Klemensa w historię i rozwój Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela pozostawił trwały ślad w naszej duchowości i misji.

Wobec powyższego, Zarząd Generalny postanowił ogłosić Rok Jubileuszowy na cześć Świętego Klemensa od 15 marca 2020 r. do 15 marca 2021 r. Podczas tego Jubileuszu pragniemy na nowo przypomnieć sobie osobę i dzieło naszego brata Klemensa, którego życie opierało się na miłości do Boga i Kościoła świętego oraz na chęci prowadzenia dusz do Boga – jak twierdzili ci, którzy go znali. Klemens żył w okresie bardzo trudnym pod względem politycznym i religijnym. Dla Kościoła i dla życia zakonnego był to czas pełen przeciwności, ale właśnie w tym czasie św. Klemens otworzył drogę do odnowy chrześcijańskiej. Dzięki niemu nastąpiło ożywienie życia religijnego w Warszawie i Wiedniu”.

Takimi słowami swój list do współbraci, sióstr oraz świeckich współpracowników rozpoczął przełożony generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela o. Michael Brehl. Zachęcał jednocześnie do wzięcia udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które zostały zaplanowane dla uczczenia 200. rocznicy śmierci „apostoła Warszawy”.

W Warszawie w ramach obchodów Roku Jubileuszowego będą miały miejsce następujące wydarzenia:

8 marca 

Msza św. w kościele św. Krzyża w Warszawie pod przewodnictwem o. Łukasza Barana (transmisja w I programie Polskiego Radia), godz. 9.00

Audycja „Familijna Jedynka” w I programie Polskiego Radia poświęcona św. Klemensowi

14 marca                 

Msza św. w kościele św. Klemensa w Warszawie pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, godz. 18.30

15 marca                 

Msza św. w kościele św. Benona w Warszawie o godz. 12.00

Ponadto odbędą się:

  • konkurs wiedzy o św. Klemensie w parafii św. Klemensa w Warszawie
  • audycja „Ślady na piasku” w II programie Polskiego Radia poświęcona najnowszym publikacjom o św. Klemensie
  • koncert w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej z utworami związanymi ze św. Klemensem (kościół św. Benona)