Historia

Ważniejsze daty z historii kościoła św. Benona

1646 – z inicjatywy Bractwa św. Benona rozpoczęto budowę kościoła

1649 – konsekracja kościoła

1787- przy kościele osiedla się św. Klemens Hofbauer, inicjując pierwszą wspólnotę redemptorystów poza Italią.

1787/8 Po odnowieniu kościoła i klasztoru św. Klemens zakłada sierociniec dla chłopców narodowości polskiej, rosyjskiej i niemieckiej, a później dla dziewcząt. Sierocińce te przekształcają się w dwie, zawodowe szkoły: rzemieślniczą dla chłopców i gospodarstwa domowego dla dziewcząt – pierwsze w tej części Europy.

1794 – 1808 Szczyt pracy apostolskiej pierwszych redemptorystów przy kościele św. Benona. Rozwija się tzw. „Nieustanna misja”. Codziennie celebrowano uroczyście Msze św., różne nabożeństwa, głoszono kazania i słuchano spowiedzi. Ten okres gorliwej pracy duszpasterskiej zjednał św. Klemensowi tytuł Apostoła Warszawy, redemptorystom zwanym tutaj popularnie „Benonitami” powszechny szacunek.

1808 Intrygi ludzi, którym przeszkadzała działalność Benonitów oraz fałszywe oskarżenia Zakonu przed Napoleonem, doprowadzają do przerwania ich pracy apostolskiej w Warszawie. Św. Klemens wraz ze współbraćmi zostaje wywieziony do twierdzy w Kostrzyniu. Odtąd budynek kościoła w kolejnych latach przekształcono na cerkiew, koszary, szkołę, magazyn wojskowy, mieszkania oraz fabrykę.

1938 Budynek kościelny zostaje wykupiony przez Marię Biernacką i przekazany Kurii Warszawskiej.

1944 – 1945 podczas Powstania Warszawskiego i działań wojennych zniszczono kościół św. Benona; w jego gruzach zginęło ok. 40 osób.

1946 Kuria przekazuje zburzony obiekt kościelny Redemptorystom, którzy ponownie wrócili do Polski w 1883 roku.

1956 Władze państwowe zezwalają na odbudowę zburzonego kościoła.

1958 VI 22  po upływie150 lat od kasaty kościoła i klasztoru oraz wywiezienia św. Klemensa, Jego Ekscelencja Ks. Kardynał Prymas Stefan Wyszyński poświęca odbudowany według planów kościół.

1960 XII 8  poświęcenie przykościelnej kapelani, domu zakonnego;  a w roku następnym dom ten staje się siedzibą prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.

1977 Rozpoczęcie prac nad nowym, wystrojem kościoła według projektu architekta Zbigniewa Wolaka.

1980 IX 21 poświęcenie nowego wystroju kościoła przez Jego Ekscelencję Ks. Bpa Jerzego Modzelewskiego.

2002 Marzec-czerwiec – gruntowny remont wnętrza kościoła oraz instalacja nowego oświetlenia świątyni.

2008 IX 10 – pomnik św. Klemensa Hofbauera został ustawiony w nowym miejscu, przy kościele św. Kazimierza (Rynek Nowego Miasta); przeniesiony pomnik poświęcił J.E. ks. bp Piotr Jarecki.

2008 Listopad-grudzień  – gruntowny remont elektropneumatycznych, ponad 20 głosowych organów.

2009 we wnętrzu kościoła zawieszono stacje Drogi Krzyżowej.

2009 -ufundowano obraz Założyciela redemptorystów św. Alfonsa M. Liguori (wyk. E. Moroz) oraz obraz  Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (wyk. E. Moroz).

2009-  w kaplicy MBNP ustawiono dębowy ołtarz i ambonkę (wyk. D. Lewiński).

2010 – świątynia otrzymuje dostosowany do warunków kościoła nowy, szafowy konfesjonał (wyk. D. Lewiński)

2011 – odnowiono tynki elewacji kościoła.