Aktualności

Intencje Mszy Świętej w kościele św. Benona

21-28 maja 2017

Nd 12:00 w int. śp. Stanisława i zmarłych z rodziny
Pn 18:00 w int. śp. Wiktorii Tajduś
Wt 18:00 w int. śp. Wiktorii Tajduś
Śr 18:00
w int. dziękczynnych i błagalnych – za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Cz 18:00 w int. Bogu wiadomej
Pt 18:00 w int. śp. Lucji, o życie wieczne
Sb 18:00 w int. śp. Wiktorii Tajduś
Nd 12:00 1. w int. Franka, w 1. roczn. urodzin – o zdrowie i błogosławieństwo Boże;
2. w int. śp. Teresy i zmarłych z Rodziny Gregorczyków

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen.

* * *

Modlitwa zalecana jako przedłużenie Jubileuszowego Aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, który miał miejsce 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach, a następnego dnia, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, został dokonany  we wszystkich kościołach w Polsce.