Sakramenty

Sakrament pokuty i pojednania

  • spowiadamy 20 min. przed Mszą św., a także podczas Mszy św. w niedziele
  • pierwszy piątek miesiąca  – w naszym kościele okazja do spowiedzi w godz. 17.00-17.45
  • w indywidualnych przypadkach spowiedź możliwa jest również w innym uzgodnionym terminie

 

Chrzest

Właściwym miejscem sprawowania sakramentu chrztu św. jest własna parafia. Bywa jednak, że inny kościół z jakichś względów staje się domem i tam chcemy przyprowadzić dziecko, by otrzymało w sakramencie chrztu łaskę wiary.

Jest to możliwe w kościele św. Benona – oto kolejne kroki:

Należy się osobiście zgłosić do rektora kościoła św. Benona, by uzyskać zgodę na chrzest dziecka w kościele św. Benona oraz ustalić datę sprawowania sakramentu.

W kościele św. Benona chrzest celebrowany jest zwykle po Mszy św. niedzielnej o godz. 12.00.

Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w terminie ustalonym z rektorem kościoła, zazwyczaj w tygodniu poprzedzającym chrzest.

Kościół św. Benona znajduje się na terenie Parafii Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2,. Tam też należy dokonać wpisu do księgi chrztów. Wymagana jest obecność rodziców i chrzestnych.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo urodzenia dziecka,
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są osobami mogącymi pełnić obowiązki ojca i matki chrzestnej,
  • dane chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania),
  • pisemną zgodę na chrzest poza parafią wydaną przez własnego proboszcza.

Adres: Parafia Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2, 00-219 Warszawa; tel. 22 831 24 73

 

Małżeństwo

Planowany termin ślubu w kościele św. Benona należy ustalić z rektorem kościoła.

Przygotowanie odbywa się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od proboszcza tamtejszej parafii należy otrzymać tzw. licencję na zawarcie ślubu w Parafii Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2,  na terenie której leży kościół św. Benona.

W Urzędzie Stanu Cywilnego należy uzyskać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (nie wcześniej jednak niż 3 miesiące przed terminem ślubu).

Licencję oraz dokumenty z USC należy dostarczyć najpóźniej tydzień przed ślubem do kancelarii Parafii Nawiedzenia NMP, aby spisać aktu zawarcia małżeństwa. Wpis do księgi małżeństw wymaga obecności narzeczonych i świadków. Następnie narzeczeni otrzymują delegację dla kapłana, który będzie błogosławił ich związek małżeński oraz podpisane i wypełnione przez proboszcza dokumenty z USC. Dokumenty te należy zanieść do zakrystii Kościoła św. Benona.

Niezależnie od powyższych formalności, w dogodnym terminie odpowiednio wcześniej z rektorem kościoła św. Benona należy ustalić szczegóły uroczystości ślubnej, m.in.: szczegóły liturgii, wystrój kościoła, oprawę muzyczną, itp.

Adres: Parafia Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2, 00-219 Warszawa; tel. 22 831 24 73