18 XI: Spotkanie dla kobiet

Całodzienne spotkanie dla kobiet organizowane przez Dzielne Niewiasty.

8.30-11.30: SerceARozumAJa. Moja droga życia. Warsztaty z Sarą –  prowadzi Maria Turek.

W części popołudniowej:
* Msza Święta,
* konferencja „Sara – kobieta obietnicy”,
* adoracja Najświętszego Sakramentu.

Więcej informacji o spotkaniach organizowanych przez Dzielne Niewiasty: http://dzielneniewiasty.pl

Modlitwa za zmarłych 1-8 listopada

 

  1. Środa, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Msza św. w naszym kościele o godz. 12.00.
  2. W czwartek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zapraszamy na nabożeństwo wypominkowe o godz. 17:30. Następnie Msza św. w intencji zmarłych redemptorystów, oblatów i dobroczyńców kościoła św. Benona.
  3. Także w następne dni, od 3 do 8 listopada, pół godziny przed Mszą św. różaniec za zmarłych wraz z wypominkami. Msza św. za zmarłych polecanych Bogu w modlitwie wypominkowej będzie celebrowana w niedzielę, 5 listopada.

 

ODPUST ZA ZMARŁYCH

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną dziś od południa 1 listopada i przez cały jutrzejszy dzień 2 listopada, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

2. Warunki odpustu:
– stan łaski uświęcającej i przystąpienie do Komunii św.;
– ponadto należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę
– i dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego.

3. W dniach od 1 do 8 listopada, wierni, którzy pod warunkami j.w. pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych.

 

1 i 2 listopada

Środa, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Msza św. w naszym kościele o godz. 12.00.

W czwartek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zapraszamy na nabożeństwo wypominkowe o godz. 17:30. Następnie Msza św. w intencji zmarłych redemptorystów, oblatów i dobroczyńców kościoła św. Benona.

 

21.10: Spotkanie dla kobiet

Całodzienne spotkanie dla kobiet organizowane przez Dzielne Niewiasty.

8.30-11.30: Warsztaty dramy pt. „Ja – siostra Ewy” prowadzi Maria Turek.

W części popołudniowej:
* Msza Święta,
* konferencja „Ewa – korona stworzenia”,
* adoracja Najświętszego Sakramentu.

Więcej informacji o spotkaniach organizowanych przez Dzielne Niewiasty: http://dzielneniewiasty.pl

30.09: Spotkanie dla kobiet

Całodzienne spotkanie dla kobiet organizowane przez Dzielne Niewiasty. Warsztaty z cyklu na temat uczuć, emocji, komunikacji i wartości  prowadzi Wioletta Wiśniewska.
Temat warsztatów 30 września: „Uwalnianie siebie kluczem do służby innym”
W części popołudniowej Msza Święta,
konferencja:„Ewa – korona stworzenia”,
adoracja Najświętszego Sakramentu.

Więcej informacji o spotkaniach organizowanych przez Dzielne Niewiasty: http://dzielneniewiasty.pl

13 maja: nabożeństwo Maryjne

13 maja – w 100. rocznicę rozpoczęcia objawień Matki Bożej w Fatimie – zapraszamy na nabożeństwo Maryjne do kościoła św. Benona.

17:00 – Różaniec

17:30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa , Litania Loretańska

18:00 – Msza Święta

20 maja: Spotkanie dla kobiet

Całodzienne spotkanie dla kobiet organizowane przez Dzielne Niewiasty. Warsztaty z cyklu na temat uczuć, emocji, komunikacji i wartości  prowadzi Wioletta Wiśniewska.
Temat warsztatów 20 maja: „Czy pozwalam sobie na bycie sobą?”
W części popołudniowej Msza Święta,
konferencja:„Prorokini Anna. Moc uwielbienia.”
adoracja Najświętszego Sakramentu.

Więcej informacji o spotkaniach organizowanych przez Dzielne Niewiasty: http://dzielneniewiasty.pl

15 marca – św. Klemensa M. Hofbauera

Dnia 15 marca redemptoryści obchodzą święto św. Klemensa M. Hofbauera, który jest założycielem pierwszej – poza granicami Italii – wspólnoty zakonnej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.  Przyjęty w Rzymie do redemptorystów w 1784 r., po wyświęceniu na kapłana został wysłany na północ. Zatrzymał się w Warszawie, gdzie założył słynny klasztor redemptorystów, zwany od tytułu kościoła „klasztorem św. Benona”. W latach 1787-1808 rozwinął tam razem ze współbraćmi wspaniałą działalność duszpastersko-misyjną, którą on sam nazwał „nieustanną misją”.

więcej o św. Klemensie>>