Rodzina Rodzinie – pomagamy rodzinie w Aleppo

Kontynuujemy akcję charytatywną Rodzina Rodzinie, którą organizuje Caritas Polska. Obecnie – począwszy od września br. – wspieramy przez kolejne 6 miesięcy 1 rodzinę w Syrii, zapewniając jej miesięczne utrzymanie.

Oto kilka informacji o tej rodzinie:  Sanaa Jabra Hakkani mieszka w Aleppo ze swoją  żoną Loutfi Abboud Morcos. Oboje są schorowanymi ludźmi. Mają piątkę dzieci i ograniczone źródła dochodu. Są bardzo ubodzy, a wskutek wojny w Syrii ich problemy się pogłębiają. Wzrost cen żywności sprawia, że realnie grozi im głód. Potrzebują wsparcia finansowego, aby móc kupić jedzenie, opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania czy dostępem do prądu z prywatnych generatorów.

10 września: 85 rocznica śmierci Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego

W poniedziałek, 10 września 2018 r. przypada 85 rocznica śmierci Czcigodnego Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego. Dlatego w kościołach i wspólnotach redemptorystów będziemy przeżywać kolejny dzień modlitw o jego beatyfikację.

Więcej informacji – https://www.redemptor.pl/10-wrzesnia-85-roczn-smierci/

 

SŁUGA BOŻY O. BERNARD ŁUBIEŃSKI

Lubienski - Mosciska

Jeden z najwybitniejszych misjonarzy i rekolekcjonistów pracujących w Polsce na przełomie XIX i XX w. Gorliwy krzewiciel kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Bernard Łubieński, potomek zasłużonej dla Ojczyzny i Kościoła rodu, syn Tomasza i Adelajdy Łubieńskich, urodził się 9 grudnia 1846 r. w Guzowie koło Warszawy. Dzieciństwo i wczesną młodość przeżył w domu rodzinnym. Po ukończeniu studiów humanistycznych w katolickim kolegium w Ushaw, w Anglii, wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli Redemptorystów i 7 maja 1866 r. złożył śluby zakonne w Bishop Eton koło Liverpool. Tam także rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne, które ukończył w międzynarodowym seminarium zakonnym w Wittem, w Holandii. Święcenia kapłańskie przyjął w Akwizgranie (Aachen) 29 grudnia 1870 r. Przez jedenaście lat pracował w Anglii jako misjonarz i duszpasterz wśród katolików angielskich i polskich emigrantów. Pełnił też odpowiedzialne obowiązki w swej wspólnocie zakonnej.

Powróciwszy do Ojczyzny w 1883 r. przyczynił się do założenia domu zakonnego redemptorystów w Mościskach, gdzie też rozwinął intensywną działalność duszpasterską i misyjną, pomimo poważnego paraliżu nóg, któremu uległ już w 1885 r. Był także przełożonym tego domu zakonnego w latach 1894-1903. Przebywając następnie w Krakowie od 1903 r. do 1905 r. oraz w Warszawie w latach 1906 – 1911 prowadził nadal działalność misyjną i rekolekcyjną wśród różnych warstw społeczeństwa polskiego.

Będąc ponownie przełożonym klasztoru w Mościskach od 1912 do 1918 r. nie tylko przyczynił się do ocalenia tego domu zakonnego podczas I wojny światowej, ale pomagał także miejscowej i okolicznej ludności oraz prowadził działalność duszpasterską zwłaszcza wśród młodzieży. W latach 1919 – 1926 należał do wspólnoty redemptorystów w Krakowie. Pełnił wówczas odpowiedzialne obowiązki zakonne oraz różne posługi kapłańskie w kościele przyklasztornym i w innych kościołach Krakowa.

Powróciwszy do Warszawy w 1926 r. przebywał w tamtejszym klasztorze aż do śmierci. Będąc w podeszłym wieku pracował nadal głosząc słowo Boże i wiele spowiadając. Utrudzony działalnością apostolską i doświadczony cierpieniem kalectwa oraz ostatniej choroby, zmarł 10 września 1933 r. w Warszawie.

7 marca 2018 r. został przez Kngregację Spraw Kanonizacyjnych promulgowany dekret papieża Franciszka o uznaniu heroiczności jego cnót i przyznany tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

za: https://www.redemptor.pl/apostol-polski-sluga-bozy-o-bernard-lubienski/

 

27 stycznia: Spotkanie dla kobiet

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla kobiet w Warszawie. Deleguj wszystkie domowe obowiązki i przyjdź, aby zająć się sobą i pozwolić poprowadzić się Panu Bogu. Spotkania Dzielnych Niewiast to spotkania dla kobiet w różnym wieku i różnego stanu. Każda z uczestniczek jest osobną historią życia, a wszystkie łączy to, że są umiłowanymi córkami Króla.

PROGRAM SPOTKANIA

8.30 – recepcja

9.00 – Rozpoczęcie, zawiązanie wspólnoty (prosimy o punktualne przybycie na modlitwę i rozpoczęcie)

9.30 – 12.30 warsztaty

13.00 – obiad

14.00 – modlitwa uwielbienia

14.30 – Eucharystia – o. Grzegorz Ruszaj CSrR

15.45 – konferencja: „Rut. Kobieta zawierzenia” – Ola Gruca-Endzel

16.30 – Adoracja (w tym czasie możliwość spowiedzi lub rozmowy z kapłanem)

17.30 – dzielenie w grupach

18.30 – podsumowanie dnia

Warsztaty: „O motywacji – od mentalności więźnia i niewolnika do mentalności dziedzica Królestwa Bożego”. „Zdjął (…) więc swoje szaty więzienne i jadał zawsze u króla przez wszystkie dni swego życia” (Jr 52,33)

Warsztaty są zaadresowane do kobiet, które chcą przyjrzeć się bliżej swojej motywacji: do działania, do zmiany, do podejmowania nowych doświadczeń, a także poznać co wpływa na motywację u innych.

Zapraszamy!

Koszt udziału w warsztatach 20 zł. Koszt posiłku 20 zł.

Więcej o spotkaniu, zasady uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy – zob. niżej

Dzielne Niewiasty Warszawa

 

Koncert adwentowy

Koncert „Pieśni ku czci Bogarodzicy”

W kościele św. Benona w III niedzielę Adwentu (17.XII) wystąpił chór parafii św. Klemensa Hofbauera w Warszawie.  Chórzyści śpiewali pieśni podczas liturgii Mszy św. o godz. 12.00, a następnie wystąpili z koncertem pieśni maryjnych. Dyrygentem chóru jest s. Maria Małgorzata Szortyka.

Dziękujemy!

foto_60

Zobacz więcej zdjęć >>