27 stycznia: Spotkanie dla kobiet

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie dla kobiet w Warszawie. Deleguj wszystkie domowe obowiązki i przyjdź, aby zająć się sobą i pozwolić poprowadzić się Panu Bogu. Spotkania Dzielnych Niewiast to spotkania dla kobiet w różnym wieku i różnego stanu. Każda z uczestniczek jest osobną historią życia, a wszystkie łączy to, że są umiłowanymi córkami Króla.

PROGRAM SPOTKANIA

8.30 – recepcja

9.00 – Rozpoczęcie, zawiązanie wspólnoty (prosimy o punktualne przybycie na modlitwę i rozpoczęcie)

9.30 – 12.30 warsztaty

13.00 – obiad

14.00 – modlitwa uwielbienia

14.30 – Eucharystia – o. Grzegorz Ruszaj CSrR

15.45 – konferencja: „Rut. Kobieta zawierzenia” – Ola Gruca-Endzel

16.30 – Adoracja (w tym czasie możliwość spowiedzi lub rozmowy z kapłanem)

17.30 – dzielenie w grupach

18.30 – podsumowanie dnia

Warsztaty: „O motywacji – od mentalności więźnia i niewolnika do mentalności dziedzica Królestwa Bożego”. „Zdjął (…) więc swoje szaty więzienne i jadał zawsze u króla przez wszystkie dni swego życia” (Jr 52,33)

Warsztaty są zaadresowane do kobiet, które chcą przyjrzeć się bliżej swojej motywacji: do działania, do zmiany, do podejmowania nowych doświadczeń, a także poznać co wpływa na motywację u innych.

Zapraszamy!

Koszt udziału w warsztatach 20 zł. Koszt posiłku 20 zł.

Więcej o spotkaniu, zasady uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy – zob. niżej

Dzielne Niewiasty Warszawa

 

Koncert adwentowy

Koncert „Pieśni ku czci Bogarodzicy”

W kościele św. Benona w III niedzielę Adwentu (17.XII) wystąpił chór parafii św. Klemensa Hofbauera w Warszawie.  Chórzyści śpiewali pieśni podczas liturgii Mszy św. o godz. 12.00, a następnie wystąpili z koncertem pieśni maryjnych. Dyrygentem chóru jest s. Maria Małgorzata Szortyka.

Dziękujemy!

foto_60

Zobacz więcej zdjęć >>

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

W kościele św. Benona można  włączyć się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – akcję charytatywną Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Do nabycia są świece wigilijne.

Jako wspólnota modlących się kościele św. Benona uczestniczymy także już od stycznia br. w akcji dobroczynnej Rodzina Rodzinie, udzielając za pośrednictwem Caritas Polska comiesięcznej pomocy pewnej rodzinie w Aleppo w Syrii.

img_2447

19 listopada: Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego

Dzień Wspierania Redemptorystowskiego Powołania Misyjnego obchodzony jest we wszystkich kościołach Zgromadzenia Redemptorystów w okresie, kiedy świętujemy rocznicę założenia (9 listopada 1732 r.). W 2017 r. w Polsce będzie to niedziela, 19 listopada. Tak się dobrze składa, że będzie on w tym roku powiązany ze Światowym Dniem Ubogich – do nich właśnie oraz najbardziej opuszczonych posłani są misjonarze redemptoryści, by głosić Ewangelię.

WIĘCEJ: 19 listopada: Światowy Dzień Ubogich

WIĘCEJ: 9 listopada : 285 rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów

Jest to okazja do wspólnego dziękczynienia razem z wiernymi za dar powołania do Zgromadzenia Redemptorystów i uczestnictwa w misji Najświętszego Odkupiciela. Dzień ten został ustanowiony przez O. Generała w 2014 r.

Matka Boża Nieustającej Pomocy – w zeszłym roku obchodzilismy 150 lat od odnowienia kultu Jej ikony –  niech nam wyprasza obfitość łaski Ducha Świętego, aby nasza posługa była owocna.

Modlitwa o powołania do Zgromadzenia

Chryste Odkupicielu, Ty sprawiłeś, że Zgromadzenie Redemptorystów, a w szczególności jego święci Współbracia zawsze ofiarnie wypełniali Twoją wolę. Prosimy Cię, by współcześni redemptoryści odważnie głosili Twoją Ewangelię. Wzbudzaj w sercach młodych ludzi nowe powołania, daj im łaskę rozpoznania i podjęcia zaproszenia do pójścia za Tobą, aby jako kapłani lub bracia zakonni głosili obfite Odkupienie ludziom ubogim i opuszczonym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

red.

Duszpasterstwo powołań kandydatów na ojców lub braci zakonnych

Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów

Strona Duszpasterstwa Powołań Redemptorystów

 

za: www.redemptor.pl

18 XI: Spotkanie dla kobiet

Całodzienne spotkanie dla kobiet organizowane przez Dzielne Niewiasty.

8.30-11.30: SerceARozumAJa. Moja droga życia. Warsztaty z Sarą –  prowadzi Maria Turek.

W części popołudniowej:
* Msza Święta,
* konferencja „Sara – kobieta obietnicy”,
* adoracja Najświętszego Sakramentu.

Więcej informacji o spotkaniach organizowanych przez Dzielne Niewiasty: http://dzielneniewiasty.pl

Odpusty zyskiwane dla zmarłych

Od uroczystości Wszystkich Świętych aż do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych.

1 listopada od godz. 12 do jutra godz. 24 we wszystkich kościołach oraz kaplicach ci, którzy prawnie z nich korzystają, mogą uzyskać odpust zupełny, który wolno ofiarować tylko w jednym z ww. terminów, tylko raz i tylko za jednego zmarłego, jeżeli pobożnie nawiedzą ww. dom Boży i równocześnie zmówią: Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i równocześnie zmówienie choćby myślnej modlitwy w intencji zmarłych.

Aby uzyskać łaskę odpustu należy mieć ponadto odpowiednią dyspozycję, czyli spełnić  tzw. warunki zwykłe:  spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji papieża. Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby papieża. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Pozostawia się jednak wiernym możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością. Ponadto do uzyskania odpustu wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego

Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (KKK 1471).

Modlitwa za zmarłych 1-8 listopada

 

  1. Środa, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Msza św. w naszym kościele o godz. 12.00.
  2. W czwartek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zapraszamy na nabożeństwo wypominkowe o godz. 17:30. Następnie Msza św. w intencji zmarłych redemptorystów, oblatów i dobroczyńców kościoła św. Benona.
  3. Także w następne dni, od 3 do 8 listopada, pół godziny przed Mszą św. różaniec za zmarłych wraz z wypominkami. Msza św. za zmarłych polecanych Bogu w modlitwie wypominkowej będzie celebrowana w niedzielę, 5 listopada.

 

ODPUST ZA ZMARŁYCH

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną dziś od południa 1 listopada i przez cały jutrzejszy dzień 2 listopada, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

2. Warunki odpustu:
– stan łaski uświęcającej i przystąpienie do Komunii św.;
– ponadto należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę
– i dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego.

3. W dniach od 1 do 8 listopada, wierni, którzy pod warunkami j.w. pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych.

 

1 i 2 listopada

Środa, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego Świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Msza św. w naszym kościele o godz. 12.00.

W czwartek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zapraszamy na nabożeństwo wypominkowe o godz. 17:30. Następnie Msza św. w intencji zmarłych redemptorystów, oblatów i dobroczyńców kościoła św. Benona.

 

21.10: Spotkanie dla kobiet

Całodzienne spotkanie dla kobiet organizowane przez Dzielne Niewiasty.

8.30-11.30: Warsztaty dramy pt. „Ja – siostra Ewy” prowadzi Maria Turek.

W części popołudniowej:
* Msza Święta,
* konferencja „Ewa – korona stworzenia”,
* adoracja Najświętszego Sakramentu.

Więcej informacji o spotkaniach organizowanych przez Dzielne Niewiasty: http://dzielneniewiasty.pl