Koniec kwarantanny!

Sobota 13 czerwca br. to ostatni dzień kwarantanny, jaka została nałożona przez służby sanitarne na naszą wspólnotę zakonną. Wykonane badania nie wykazały obecności wirusa u żadnego ze współbraci.

Wobec tego, od niedzieli wznawiamy celebrowanie Mszy Świętych w naszym kościele. Serdecznie zapraszamy na niedzielną Mszę Świętą o godzinie 12.00, a także na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godzinie 18.00. W pozostałe dni zapraszamy na poranne Msze Święte o godzinie 7.30.

Wszystkim naszym Przyjaciołom, którzy wspierali nas w tym trudnym czasie, z całego serca dziękujemy.

Komunikat metropolity warszawskiego

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br. , w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 29 maja 2020 roku

Rok Jubileuszowy św. Klemensa Hofbauera

„W dniu 15 marca 2020 roku przypada dwusetna rocznica śmierci św. Klemensa Marii Hofbauera, nazywanego często apostołem Warszawy i Wiednia oraz drugim założycielem Zgromadzenia. Wkład św. Klemensa w historię i rozwój Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela pozostawił trwały ślad w naszej duchowości i misji.

Wobec powyższego, Zarząd Generalny postanowił ogłosić Rok Jubileuszowy na cześć Świętego Klemensa od 15 marca 2020 r. do 15 marca 2021 r. Podczas tego Jubileuszu pragniemy na nowo przypomnieć sobie osobę i dzieło naszego brata Klemensa, którego życie opierało się na miłości do Boga i Kościoła świętego oraz na chęci prowadzenia dusz do Boga – jak twierdzili ci, którzy go znali. Klemens żył w okresie bardzo trudnym pod względem politycznym i religijnym. Dla Kościoła i dla życia zakonnego był to czas pełen przeciwności, ale właśnie w tym czasie św. Klemens otworzył drogę do odnowy chrześcijańskiej. Dzięki niemu nastąpiło ożywienie życia religijnego w Warszawie i Wiedniu”.

Takimi słowami swój list do współbraci, sióstr oraz świeckich współpracowników rozpoczął przełożony generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela o. Michael Brehl. Zachęcał jednocześnie do wzięcia udziału w różnego rodzaju wydarzeniach, które zostały zaplanowane dla uczczenia 200. rocznicy śmierci „apostoła Warszawy”.

W Warszawie w ramach obchodów Roku Jubileuszowego będą miały miejsce następujące wydarzenia:

8 marca 

Msza św. w kościele św. Krzyża w Warszawie pod przewodnictwem o. Łukasza Barana (transmisja w I programie Polskiego Radia), godz. 9.00

Audycja „Familijna Jedynka” w I programie Polskiego Radia poświęcona św. Klemensowi

14 marca                 

Msza św. w kościele św. Klemensa w Warszawie pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, godz. 18.30

15 marca                 

Msza św. w kościele św. Benona w Warszawie o godz. 12.00

Ponadto odbędą się:

  • konkurs wiedzy o św. Klemensie w parafii św. Klemensa w Warszawie
  • audycja „Ślady na piasku” w II programie Polskiego Radia poświęcona najnowszym publikacjom o św. Klemensie
  • koncert w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej z utworami związanymi ze św. Klemensem (kościół św. Benona)

Rozpoczynamy Wielki Post

Środa Popielcowa to dzień, który rozpoczyna okres Wielkiego Postu, czyli czasu czterdziestodniowej pokuty. Ma on nas pobudzić do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia.

W Środę Popielcową rozpoczynamy 40-dniowy post. Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko 40 dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: 40 lat powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; 40 lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej czy w końcu 40 dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał od Boga kamienne tablice zawierające Dekalog.

W Środę Popielcową posypujemy nasze głowy popiołem. Temu tradycyjnemu obrzędowi towarzyszą w słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela.

Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość (nie spożywa się pokarmów mięsnych) i post ścisły (ilościowy). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Nie istnieje natomiast obowiązek uczestniczenia w ten dzień Mszy Świętej. Mimo to zachęca się wiernych do wzięcia w niej udziału.

W kościele św. Benona Msza Święta w Środę Popielcową będzie sprawowana tuż po nabożeństwie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00.

Wielki Post zakończy się w Wielki Czwartek, kiedy to rozpoczniemy obchody Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Na podstawie: ekai.pl/brewiarz.pl
Zdjęcie: pixabay.com

Nowy harmonogram Mszy Świętych

fot. Robert Cheaib/pixabay.com

Od pierwszego dnia nowego roku w kościele rektoralnym św. Benona obowiązuje nowy harmonogram Mszy Świętych. Od poniedziałku do soboty (oprócz środy) Msza Święta konwentualna jest sprawowana przy ołtarzu głównym o godzinie 7.30. Zapraszamy na nią wszystkich śpieszących do pracy lub do szkoły oraz wszystkich odznaczających się „poranną pobożnością”.

W środy nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Msza Święta w zamówionej intencji będą celebrowane w kaplicy Matki Bożej o godzinie 18.00 (tak jak dotychczas). Msza Święta w niedziele, uroczystości i święta (dni wolne od pracy) będzie sprawowana jak zwykle o godzinie 12.00.

Nowy harmonogram Mszy Świętych jest podyktowany koniecznością dostosowania funkcjonowania kościoła, który jest kościołem wspólnoty zakonnej, do pracy kurii prowincjalnej.