Odnowione figury

Do kościoła św. Benona powróciły dwie drewniane rzeźby stojące na cokołach przy ostatnich rzędach ławek w głównej nawie świątyni. Staraniem ekonoma Prowincji figura św. Józefa oraz figura św. Benona zostały poddane renowacji i konserwacji. Prace renowacyjne i konserwatorskie wykonała tarnowska pracownia Renovare. Wszystkim, którzy wspomogli finansowo całe przedsięwzięcie, serdecznie dziękujemy.